Preloader

Lata doświadczenia w zakresie przygotowywania wniosków

11

Liczba wniosków o dofinansowanie

2150+

Liczba godzin spędzonych na kursach i szkoleniach

480+

Daria Kaczmarek

Założycielka firmy GOTOWY PROJEKT. Absolwentka pedagogiki (2006), którą ukończyła z wyróżnieniem oraz socjologii (2010 – specjalność ZZL). W pracy słynie z niezwykłej dokładności i rzetelności. 

Nigdy nie spoczywa na laurach i stale się doskonali, o czym świadczy uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. Z jednej strony zdobywa umiejętności związane z zarządzaniem zespołem lub projektem (np. podczas 44 edycji kursu mini MBA, szkolenia z zarządzania projektami zakończonego zdobyciem certyfikatu IPMA (nr 229/2017) czy szkolenia z Design thinking (2018)), z drugiej te, które przydają się do właściwego przygotowania wniosków o dofinansowanie, organizowane przez  większość instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych w Polsce, zarówno na szczeblu centralnym (NCBiR, PARP), jak i regionalnym (WUP, UM, COP).

Zawodowo związana z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi, powstałego z firmy badawczej 7m. Od 2013 roku objęła stanowisko Prezesa Fundacji Inicjatyw Regionalnych. We wszystkich wskazanych miejscach pracy odpowiadała za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.

Od zawsze aktywna, związana z ZHP, jak i Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich.  Zaangażowanie w działania tych organizacji nauczyły ją niezwykłej skuteczności w poszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań oraz tego, jak mając ograniczone środki można osiągnąć naprawdę wiele. Mając to na uwadze i dodając umiejętność pozyskiwania środków finansowych na realizację Waszych celów sprawia, że otrzymujecie możliwość wprowadzenia zmian w rzeczywistości, która Was otacza.

W obu organizacjach prowadziła działalność szkoleniową, jak również wpływała na rozwój swoich podopiecznych, w czym pomagało jej posiadane przygotowanie pedagogiczne.  

Swoją naturalną skłonność do działania i zarządzania przekuła w chęć wprowadzenia realnych zmian. Zdobyte doświadczenia zawodowe, jak i pozazawodowe zaowocowały swobodnym poruszaniem się w obszarach związanych z edukacją, rynkiem pracy, badaniach społecznych i marketingowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz znajomością podstaw rachunkowości i prawa pracy. To właśnie ich dotyczą opracowywane wnioski o dofinansowanie. Dba o właściwy dobór współpracowników, a wśród specjalistów, z którymi współpracuje wymienić można socjologów, psychologów, czy ekspertów rynku pracy. W końcu kierując zespołem pracowników w dziedzinie funduszy europejskich przez blisko 10 lat, niejednokrotnie miała szansę na weryfikację własnej wiedzy i umiejętności w obszarze komunikacji i negocjacji, czy rozumienia i zarządzania procesami grupowymi. Konsekwencją uzyskiwania z roku na rok coraz większej skuteczności w aplikowaniu o fundusze unijne było otworzenie własnej działalności. e przygotowanie projektu jest w dobrych rękach, o czym mamy nadzieję, będziecie mieli okazję przekonać się osobiście.

Chcesz zrealizować projekt z nami?